Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vizsgához

2016.04.21

Differenciált oktatás LBP_PD196K3

 1. A tanulók megismerése.
 2. A tanulók közti különbségek.
  A tanulók egyéni különbségeinek formái, az alkalmazkodás szükségessége.
 3. Tanulási stílusok, stratégiák
 4. Reflektív pedagógia, a pedagógiai reflexió képessége
 5. Kompetenciák. A pedagógus újtípusú kompetenciái
 6. Az adaptivitás. Adaptivitás az oktatásban
 7. A differenciálás fogalma, szükségessége, célja
 8. A differenciálás megjelenése az iskolai dokumentumokban
 9. A differenciálás szintjei
 10. Rendszerszintű differenciálás és tantervi differenciálás
 11. Differenciálás az iskola tevékenységrendszerében
 12. Differenciált tanulásszervezés gyakorlata
 13. A differenciált oktatást elősegítő módszerek és alkalmazásuk
 14. Tehetséggondozás és differenciálás.

Kötelező irodalom:

 • Dr. Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Kft. Debrecen.é.n.
     13. fejezet: A tanulók közötti különbségek figyelembevétele pp 224-253.
     14. fejezet: Speciális bánásmódot igénylő tanulók pp 254-281.
     15. fejezet: Az iskolai csoportok sajátosságai pp 282-300.
 • Báthory Zoltán: Iskolák, tanulók - különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER. Budapest, 1997.
 • M. Nádasi Mária: Adaptivitás az oktatásban. Pécs, Comenius Bt., 2001.

 

Ajánlott irodalom:

 • Heacox, Diane: Differenciálás a tanításban, tanulásban. Kézikönyv a 3–12. évfolyam számára. Budapest, Szabad Iskolákért Alapítvány. 2006.
 • Turmezeyné dr. Heller Erika: A tehetséggondozás lehetőségei a kooperatív tanulásban
  Didakt Kiadó, Debrecen 2011.
 • Nicholson-Nelson, Kristen: A többszörös intelligencia. Scholastic Inc.- Szabad Iskolákért Alapítvány 2007.
 • M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2010. http://tehetseg.hu/konyv/adaptiv-neveles-es-oktatas
 • Bodoni Ágnes: Reformpedagógia. Pedagógusi kompetenciák fejlesztése pedagógiai
  reform- és alternatív pedagógiai módszerek segítségével. Ábel Kiadó. Kolozsvár. 2012.
 • Kőpatakiné Mészáros M. (szerk.): Adaptációs kézikönyv. Educatio. Budapest, 2008

Kötelezően választható irodalom a reflexióhoz:

 1. Nahalka István: Az iskolarendszer esélyegyenlőtlenségeket kezelő folyamatai a PISA 2006 felmérés tükrében; Új Pedagógiai Szemle 2010/3-4
 2. Bodacz-Nagy Boróka: Iskolai kudarcok; Új Pedagógiai Szemle 2011/6
 3. Balogh Valéria: Iskolarendszerek a nemzetközi felmérések tükrében
  Új Pedagógiai Szemle 2011/11-12
 4. Vass Vilmos: A különbségek világa, avagy van új a NAT alatt?
  Új Pedagógiai Szemle 2012/09-10
 5. Mihály Ildikó: Differenciáltan. Törekvések a személyre szabott oktatásra.
  Új Pedagógiai Szemle 2007/10
 6. Horváth Attila: A másság mint nevelésfilozófiai probléma
  Új Pedagógiai Szemle 1999/1
 7. Csoma Gyula: Az esélyegyenlítő oktatás mint utópia I.-II.
  Új Pedagógiai Szemle 2006/12; 2007/1
 8. Fejes József Balázs: Miért (nem) fontosak a hátrányos helyzetű tanulók?
  Új Pedagógiai Szemle 2006/7

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00105/2006-07-ta-Fejes-Miert.html

 1. Tókos Katalin: Az önismeret-jelenismeret tanítója, fejlesztője: az „új arcú”, reflektív pedagógus. Új Pedagógiai Szemle 2005/12
 2. Óhidy Andrea: Az eredményes tanítási óra jellemzői - kooperatív tanulási formák a gyakorlatban. Új Pedagógiai Szemle 2005/12
 3. László Ágnes: A tanulók eltérő képességeihez való alkalmazkodás problémái az iskolarendszerben. A fejlesztő pedagógus lehetőségei az intézmény differenciáló munkájában. Új Pedagógiai Szemle 2004/01
 4. Csirmaz Mátyás: Alternativitás vagy az oktatási rendszer hiányosságai?
  A szervezési módok, munkaformák iskolai – osztályrendszerű – használatának tükrében
  . Új Pedagógiai Szemle 2003/10